Kapka

Kapka po stěně stéká, vyhladí oblázek
deštěm se nebe vzteká pro těch pár otázek
duhovka oblohy těká, co nás tu čeká,   čeká

Stačí mi slovo, stačí mi jedna věta
stačí mi z nebe jen osminová nota 
stačí Tvůj smích příslibem

Stačí mi slovo, stačí mi jedna věta stačí když napovíš, kam si moje řeka  
za obzorem klopýtá.

Ruce hodinek bloudí přes pustý ciferník
sněhem mi nebe splácí poslední otazník
snad za otázku drzou džbán přetek jednou slzou

Stačí mi slovo, stačí mi jedna věta, stačí mi z nebe jen osminová nota
stačí tvůj smích příslibem. 
Stačí mi slovo, stačí mi jedna věta, stačí, když napovíš, kam si moje řeka
za obzorem klopýtá.

Slyším ticho života svého jen ticho dal‘s mi
čekám v tichu na Jediného, v tichu jsi Ty.

Stačí mi slovo, stačí mi jedna věta ...

Slyším ticho života svého jen ticho dal‘s mi ....