Byla přidána sekce fotogtafií

Na těchto WWW staránkách byla přidána sekce fotografie. Umožňuje najednou procházet všechny snímky, které průběžně vkládáme.

Pokud byste někdo měl nějakou pěknou fotografii z prorockého koncertu, bude vděčni, když se podělíte.

blackjam – 27 Říjen, 2005 – 09:25