Terka

Terka

kdo pozná podle fotografie mého pracovního stolu jakou školu studuju, má bod (pozn. není to vysoká modelářská)